อีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ที่ได้รับกับรางวัลสุดยอด SMEs จาก สสว.กระทรวงอุตสาหกรรม จากผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,028 บริษัท ในงานประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ( 8th SMEs National Awards 2016) บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด เป็นหนึ่งใน 36 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท สุดยอด SMEs ที่ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และผู้มอบรางวัล

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและขอขอบคุณ น้องดา ครอบครัว และพนักงานสยามวิคเกอร์ ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้บริษัทฯเติบโตและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นครับ