ตอบ       ปากกาที่ใช้เขียนบนแผ่นอะคริลิค หรือบนพื้นผิวเรียบ และมัน เช่น กระดานไวท์บอร์ด กระจก กระจกเงา พลาสติก หรือแม้กระทั่งเหล็กได้ก็ คือ ปากกาชอล์ค ซึ่งมีน้ำหมึกชอล์คแบบน้ำ สามารถลบออกได้ง่ายโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดออก ไม่ทิ้งคราบ และไม่มีกลิ่นฉุน