นโยบายการสั่งซื้อสินค้า (Buying Policy)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า  ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้ 1.สั่งซื้อผ่านทางระบบร้านค้าแบบออนไลน์  -ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ/Order ในหน้ารายละเอียดของตัวสินค้า -เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ…

อ่านต่อ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนโยบายการจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น • บริษัทฯจัดส่งสินค้า…

อ่านต่อ

นโยบายด้านความปลอดภัย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine  นโยบายด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์…

อ่านต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า…

อ่านต่อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ •ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น •ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ…

อ่านต่อ

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางเว็ปไซต์จะปกปิดชื่อ ที่อยู่…

อ่านต่อ