[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

P.O.P เป็นศัพท์ทางการตลาด ย่อมาจากคำว่า Point of Purchase ซึ่งก็มีความหมายว่าการสื่อสาร ณ จุดซื้อ
อธิบายเพิ่มอีกก็คือการที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าทำการส่งเสริมการขายสินค้าของตนโดยการทำให้จุดวางสินค้านั้นมีความโดดเด่น สะดุดตา เป็นที่น่าสนใจของผู้ซื้อ ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายก่อนการตัดสินใจซื้อจากผู้ซื้อ และเชื่อไหมครับมันได้ผลจริงๆ มีผลวิจัยหลายฉบับของต่างประเทศที่ระบุชัดเจนว่ากว่า60% ของผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าจากอุปกรณ์ P.O.Pเหล่านี้ แล้วจะรออะไรล่ะครับ ถ้าการที่สินค้าของคุณจะถูกหยิบใส่ตะกร้าเร็วขึ้นด้วยตัวช่วยดีๆ อย่างป้ายราคาสำเร็จรูป สีสันสะดุดตา ทนทานแข็งแรง ที่ทำให้คุณมีช่องทางโฆษณาสินค้าที่ประหยัดทั้งเงินและเวลาขนาดนี้ ต้องลองนะครับถึงจะรู้