ท่านสามารถชำระค่าสินค้า เป็นเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ฯ ดังนี้ 

uob_logo

  • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 797-3-60128-1 สาขา ศรีวรา

tmb_logo

  • ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 108-2-13607-6 สาขา ลาดพร้าว 103

BBLlogo-

  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีกระแสรายวัน

      เลขที่ 101-3-33290-1 สำนักงานใหญ่สีลม

KBank_Logo

  • ธนาคารกสิกรไทย

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 633-2-06382-9 สาขาลาดพร้าว 92

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment