ตอบ       ป้ายสอดกระดาษมี 2 แบบ คือทรง L-Shape และทรง T-Shape ทีมีจุดแตกต่างกันที่ฐานตั้งและความแตกต่างของการใช้งาน ทรง L-Shape ฐานตั้งจะเป็นการพับฐานไปด้านหลัง และมีมุมองศาของป้ายเพื่อรับสายตาให้สามารถมองเห็นได้ในมุมสูง และสามารถใช้งานได้เพียงด้านเดียว ทรง T-Shape ฐานตั้งจะเป็นเหมือนตัว T คว่ำหัวลง ป้ายจะไม่มีองศาของป้ายสามารถมองในด้านตรงๆ แต่สามารถใช้งานได้ 2 ด้าน