ตอบ       ป้ายอะคริลิค T-Shape แบบฐานหมุนกรอบป้ายผลิตจากอะคริลิค Glasstique ที่มีขอบเขียวเหมือนกระจกซึ่งจะทำให้ได้ความใสเสมือนกระจก และช่วยให้อ่านป้ายได้จากทุกมุมมอง ถึงจะมีแสงสะท้อนของเงา หรือแสงกระทบก็ยังอ่านได้ ต่างจากอะคริลิคใสทั่วไปที่เกิดแสงสะท้อนจะทำให้อ่านตัวหนังสือได้ไม่ชัดเจน ส่วนการใช้งานสามารถเลือกใช้ตามดีไซน์ และความต้องการได้เลยครับ