ตอบ       วิธีการใช้งานเมื่อใช้งานครั้งแรก เขย่าปากกาก่อนการใช้งาน และกดหัวปากกาสอง-สามวินาที จนน้ำหมึกออกมาที่ปลายปากกา แสดงว่าปากกาพร้อมใช้งานแล้ว หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งควรปิดฝาให้แน่น และวางปากกาในแนวนอน