พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รพ ศิริราช บริษัท สยามวิคเกอร์ ขอขอบพระคุณทางศูนย์การแพทย์ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานในฐานะหนึ่งในผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลครับ

พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รพ ศิริราช บริษัท สยามวิคเกอร์ ขอขอบพระคุณทางศูนย์การแพทย์ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานในฐานะหนึ่งในผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลครับ เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เปิด 9 ศูนย์บริการทางการแพทย์ แห่งใหม่ ขยายบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม  คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล คุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล  ผู้แทนบริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด  บริษัท เฮลซัพพอร์ทเฮ้าท์ จำกัด บริษัท ไทยวัฒนกิจ โลหะ จำกัด ฯลฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยมีการเยี่ยมชมพื้นที่พิเศษของศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งใหม่ในรูปแบบการ Live ถ่ายทอดสดจากพื้นที่ต่าง ๆ ส่งตรงมาที่ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์  ชั้น…