[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

SET สำหรับคลินิค

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคลินิกและองค์กรของคุณ

ภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมถึงความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะคลินิกหรือองค์กรที่ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างอุปกรณ์สำหรับสื่อโฆษณาที่ใช้ก็ไม่ควรละเลย เพียงแค่ป้ายอะคริลิคแบบฐานหมุนได้ของสยามวิคเกอร์ ที่หรูหราและสามารถหมุนดูได้ทั้ง 2 ด้าน หรือแฟ้มเอกสารที่ดูดีสำหรับใส่เอกสารต่างๆ เพิ่มกล่องบริจาคสำหรับกิจกรรม CSR ของคุณ แค่นี้ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรของคุณได้ดีเช่นกัน  นอกจากนี้ที่ สยามวิคเกอร์ยังมีอุปกรณ์อะคริลิคต่างๆ ตามที่คุณต้องการและสินค้าอื่นๆที่เหมาะกับธุรกิจคุณเพื่อ Grow Together ไปพร้อมกัน

ITEM LIST