[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

SET สำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์

ตัวช่วยร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้ดูหรูหรามากขึ้น

หากเฟอร์นิเจอร์ของคุณราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสน  มาดูตัวช่วยที่ทำให้สินค้าในร้านของคุณ ดูมีราคามากยิ่งขึ้น คงไม่ดีแน่หากคุณจะติดราคาเรือนหมื่นกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยกระดาษติดสก็อซ์เทปหรือปริ๊นท์รายละเอียดลงบนกระดาษ A4 แล้วติดบนโซฟา เปลี่ยนป้ายราคาและข้อมูลสินค้าด้วยป้ายราคาและคลิบหนีบจากสยามวิคเกอร์ รวมถึงป้ายอะคลิลิคทรงต่างๆ ที่จะยกระดับสินค้าของคุณให้มีราคามากขึ้น

ITEM LIST